DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Informuojame, kad priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai tvirtinami kasmet iki liepos 1 d. Priimamų vaikų sąrašai viešinami darželių informacinėje svetainėje https://darzeliai.krs.lt/, skiltyje „Priėmimas“, pasirinkus aktyvią nuorodą „Priimamų vaikų sąrašai“.

Tėvai (globėjai) apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą informuojami jų prašyme nurodytu informavimo būdu. Gavus švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą prašome, per nustatytą laikotarpį (10 darbo dienų) atvykti į Švietimo įstaigą ir pasirašyti sutartį.

Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.

Primename, kad vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

 

PATVIRTINTA

Direktorės 2017-09- 12 įsakymu Nr. V-19

 

 

Kontaktai

Kauno rajono Eigirgalos lopšelis-darželis
Įmonės kodas 191095621
Adresas Jaunystės g. 3, Voškoniai LT-54344 Kauno r.
Telefonas +370 37 477380
El.p. eigirgaloslopselisdarzelis@gmail.com
Visos teisės saugomos:eigirgalosdarzelis.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,