Informacija tėvams

Tėvelių dėmesiui!

Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų gerinimo

 

—————————————————————————————————-

PATVIRTINTA

Lopšelio-darželio direktorės

Vitalijos Petrylienės

2019-09-12 Nr. V-51

 

KAUNO RAJONO EIGIRGALOS LOPŠELIO -DARŽELIO  PRIEŠMOKYKLINUKŲ  ATOSTOGŲ GRAFIKAS

 

Atostogų pavadinimas

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos (papildomos)

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros

2020-06-01

2020-08-31

 

 

———————————————————

Tėvelių dėmesiui!

 

Kviečiame visus tėvelius 2018-09-24-2018-10-19  į atvirų durų dienas Eigirgalos lopšelyje –darželyje, kurių tikslas susipažinti su mitybos organizavimu įstaigoje.

Prašome kartu su vaikais skanauti įstaigos virtuvėje gaminamų patiekalų. Kartu  padėkite įgyvendinti Tvarkos aprašo pateiktas naujoves. Siekime, kad vaikai gautų pilnavertį maistą, teikite pasiūlymus, pastabus.  Tik dirbdami kartu rasime geriausią   maitinimo variantą.

Išsikilusius klausimus spręskime kartu.

Eigirgalos lopšelyje –darželyje už vaikų mitybos organizavimą atsakinga dietistė Ona Andriukaitienė.

Kontaktai  tel. 8(37) 477380

 Direktorė Vitalija Petrylienė

 

 

Kauno r. Eigirgalos lopšelio –darželio  priešmokyklinukų atostogų grafikas

2018/2019 m.m.

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-10

2019-08-31

             Atostogų grafikas suderintas su Domeikavos gimnazija

 

 

 

ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS: 

 

Dvi grupės dirba po 10,5 val. ir dvi grupės po 9 val.

,, Kiškučių‘‘ gr. 7:00-17:30  val. ir ,, Saulučių‘‘ 7:30-18:00 val.

,, Meškučių‘‘ ir ,, Peliukų‘‘ grupės  8:00-17:00 val.

Tėvelių patogumui visi vaikai yra priimami rytais ir vakare paliekami budinčiose grupėse.

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

  • Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 15 d., turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas, forma Nr. 027-1/a (Higienos norma HN 75:2010).  

 

PRIMENAME

  • Vaikai į lopšelį – darželį priimami  iki 9 val. 00 min.
  • Jeigu vaikas į darželį vėluos arba visai neatvyks, būtina iki 9 val. 00 min. arba iš vakaro, pranešti grupės auklėtojui (galima skambinti telefonu 477 380 ).
  • Į grupę priimami tik sveiki vaikai.
  • Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis izoliuojamas iki atvykstant tėvams. 
  • Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą ( F 094/a )
  • Vaikai į grupes atvedami tvarkingi ir švarūs.
  • Tėvai turi teisę naudotis nepilna vaiko buvimo darželyje diena. Parašius prašymą ne trumpesniam kaip 1 mėnuo galima atsisakyti pusryčių ar vakarienės ir yra  atitinkamai mažinamas mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje – darželyje.
  • Tėvai, pagal galimybes, turi įsijungti į darželio gyvenimą, šventes, talkas remontuojant, tvarkant aplinką ir kt.

 

Priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinių atostogų grafikas 2016/2017 m.m.

Atostogų pavadinimas

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros atostogos

2017-06-01

2017-08-31

Papildomos atostogos

2017-02-13

2017-04-18

2017-02-21

2017-04-21

Atostogų grafikas suderintas su Domeikavos gimnazijos mokinių atostogų grafiku.

 

 Pateikus prašymą, mokestis už vaiko (priešmokyklinuko) išlaikymą įstaigoje nurodytų atostogų laikotarpiu, neskaičiuojamas.

 

Informacijos tėvams 

Informuojame, kad patvirtinti priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai. Tėvai (globėjai) apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą informuojami Jų prašyme nurodytu informavimo būdų.

Gavus švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą prašome, per nustatyta 10 darbo dienų laikotarpį atvykti į Švietimo įstaigą ir pasirašyti sutartį. Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.

Primename, kad sudarius sutartį ir vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

 

                                                                                                   Administracija

 

 

Informacijos tekstas viešinimui skirtas https://darzeliai.krs.lt/:

 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Informuojame, kad priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai tvirtinami kasmet iki liepos 1 d. Priimamų vaikų sąrašai viešinami darželių informacinėje svetainėje https://darzeliai.krs.lt/, skiltyje „Priėmimas“, pasirinkus aktyvią nuorodą „Priimamų vaikų sąrašai“.

Tėvai (globėjai) apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą informuojami jų prašyme nurodytu informavimo būdu. Gavus švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą prašome, per nustatytą laikotarpį (10 darbo dienų) atvykti į Švietimo įstaigą ir pasirašyti sutartį.

Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.

Primename, kad vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

 

PATVIRTINTA

Direktorės 2017-09- 12 įsakymu Nr. V-19

 

 

 

EIGIRGALOS LOPŠELIS-DARŽELIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS UGDYTINIŲ ATOSTOGŲ

GRAFIKAS 2017/2018 M. M

 

Atostogų pavadinimas

Atostogų trukmė

Rudens

2017-10-30-2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27-2018-01-03

Žiemos (papildomos)

2017-02-19-2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03-2017-04-06

Vasaros

2018-06-01-2018-08-31

 

 

Tėvai, kurių vaikai šių atostogų metu nelankys ugdymo įstaigos,  pateikia prašymą Direktorei   ir mokestis nebus skaičiuojamas.

 

 

Kontaktai

Kauno rajono Eigirgalos lopšelis-darželis
Įmonės kodas 191095621
Adresas Jaunystės g. Voškonys 3, LT-54344 Kauno r.
Telefonas +370 37 477380
El.p. eigirgaloslopselisdarzelis@gmail.com
Visos teisės saugomos:eigirgalosdarzelis.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,