Darbuotojai

 

 

Įstaigoje dirba aukštos kompetencijos mokytojai, švietimo pagalbos vaikui specialistė – logopedė, meninio ugdymo mokytoja (muzika). Visa ugdytojų komanda užtikrina kokybišką vaikų ugdymą(si). Mokytojai daug dėmesio skiria praktikai ir asmeninei saviugdai, nuolat turtina savo žinių bagažą, dalinasi gerąja patirtimi Respublikiniuose projektuose, mokymuose. Domisi vaiko socialiniu emociniu ugdymu, sveikos gyvensenos, švietimo ir išmaniųjų technologijų taikymo naujovėmis, taiko aktyvius į vaiką orientuotus ugdymo(si) metodus, grindžiamus vaiko patirtimi, jausmais, stebėjimu ir eksperimentavimu.

 

MOKYTOJAI, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

 

Eil.

Nr.

 VARDAS, PAVARDĖ

Pareigybės pavadinimas

1.

 INGA ANDROS

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

RASA BIELIENĖ BIELIAKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

INGA DAGIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

4.

 

AUŠRA DUBOSIENĖ

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

RASA GECEVIČIENĖ

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

6.

DIANA GRINIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

7.

DANGUOLĖ KASPERAVIČIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

8.

 

JOVITA LINGEVIČĖ

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

9.

 

ILONA LUKŠĖ

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.

LINA MATELIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

11.

AUDRONĖ PUŽAUSKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

12.

GEDVINAS STALAUSKAS

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

13.

 

VAIDA ŠIAULAITIENĖ

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

14.

 

LAIMA TRAPECKIENĖ

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

15.

 

VIKTORIJA LEONAVIČIENĖ

 

Logopedė

 

 

KITI DARBUOTOJAI

 

Eil.

Nr.

 VARDAS, PAVARDĖ

Pareigybės pavadinimas

1.

 ANTANINA BURBIENĖ

Mokytojo padėjėja

2.

STASĖ KALINIENĖ

Mokytojo padėjėja

3.

GINTARĖ LINGEVIČIŪTĖ

Mokytojo padėjėja

 

4.

 

DAIVA PAKULIENĖ

 

Mokytojo padėjėja

5.

JOLITA PAŠKAUSKIENĖ

Mokytojo padėjėja

6.

OKSANA STENIONIENĖ

Mokytojo padėjėja

7.

VITA ZARKŽEVSKIENĖ

Mokytojo padėjėja

 

8.

 

REGINA KANAPORIENĖ

 

Mokytojo padėjėja SUP vaikui

 

9.

 

ONA DAVYDOVA

 

Mokytojo padėjėja SUP vaikui

 

10.

 

GENOVAITĖ LINKUVIENĖ

 

Sekretorė, archyvarė

11.

LORETA KUNDROTIENĖ

Maitinimo organizavimo specialistė

Sandėlininkė

12.

ALINA TUMELIENĖ

Vyr. virėja

13.

NIJOLĖ DANUTĖ STRUMSKIENĖ

Virėja

 

14.

 

RŪTA MICKEVIČIENĖ

 

Pagalbinė virtuvės darbininkė

Valytoja

 

15.

 

STANISLOVAS GRICIUS

 

Kiemsargis

 

16.

 

SAULIUS MENKEVIČIUS

 

Sargas

Remonto darbininkas

 

17.

 

ALBERTAS LINKUS

 

Sargas

Remonto darbininkas

 

18.

 

JŪRATĖ PETRAVIČIENĖ

 

Sargas

 

 

19.

 

EVALDAS PUŽAUSKAS

 

IT koordinatorius

 

Kontaktai

Kauno rajono Eigirgalos lopšelis-darželis
Įmonės kodas 191095621
Adresas Jaunystės g. 3, Voškoniai LT-54344 Kauno r.
Telefonas (8-37) 477380
El.p. eigirgaloslopselisdarzelis@gmail.com
Visos teisės saugomos:eigirgalosdarzelis.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,