Ugdytinių mityba

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr
Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo
-Darželyje vaikai maitinami pagal 15 dienų valgiaraštį. Valgiaraštį sudaro trys savaitės:
-Įstaiga dalyvauja „Pienas vaikams” ir „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose” programose.
 

Kontaktai

Kauno rajono Eigirgalos lopšelis-darželis
Įmonės kodas 191095621
Adresas Jaunystės g. 3, Voškoniai LT-54344 Kauno r.
Telefonas (8-37) 477380
El.p. eigirgaloslopselisdarzelis@gmail.com
Visos teisės saugomos:eigirgalosdarzelis.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,