Teisinė informacija

 

TEISĖS AKTAI:

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija.
 • Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.
 • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.
 • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.
 • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas.
 • Švietimo aprūpinimo standartai 2011m.
 • Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata.
 • Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas.
 • Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas.
 • Vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.
 • Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.
 • www.smm.lt –> ugdymas –> iki mokyklinis.

 

Tarybos sprendimas nuo 2018-03-01

Priėmimo pakeitimas 2017-04-27 Nr 169 1 dalis

Priėmimo pakeitimas 2017-04-27 Nr 169

 

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija, dėl informacijos

 

TS-259 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 TS-260 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 TS-313 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose apskaitos organizavimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMU NR. TS-259 „DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, 6 PUNKTO PAKEITIMO

 

SPRENDIMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-303 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMO

Sprendimas dėl mokesčio nuo 01.03

 

 

Kontaktai

Kauno rajono Eigirgalos lopšelis-darželis
Įmonės kodas 191095621
Adresas Jaunystės g. 3, Voškoniai LT-54344 Kauno r.
Telefonas (8-37) 477380
El.p. eigirgaloslopselisdarzelis@gmail.com
Visos teisės saugomos:eigirgalosdarzelis.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,