Strategija

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA

 

 

MISIJA

 

Teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, tautinius, socialinius,

 pažintinius poreikius, sudaryti prielaidas jo tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

 

 

 VIZIJA

Lopšelis–darželis – įstaiga, siekianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų visapusiško ugdymo(si).

 

 

 

 

Kontaktai

Kauno rajono Eigirgalos lopšelis-darželis
Įmonės kodas 191095621
Adresas Jaunystės g. Voškonys 3, LT-54344 Kauno r.
Telefonas +370 37 477380
El.p. eigirgaloslopselisdarzelis@gmail.com
Visos teisės saugomos:eigirgalosdarzelis.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,